You are currently browsing the monthly archive for Tháng Năm 2014.

(Giấy chứng nhận đăng ký Quyền tác giả số 378/2016/QTG)

Kim loại là một dạng chất rắn và cũng giống như nhiều dạng chất rắn khác, nó có cấu trúc mạng tinh thể, ở đó, các nguyên tử chiếm vị trí là các nút mạng. Nhưng có một điểm được cho là khác biệt ở chỗ, từ trước tới nay, người ta vẫn cho rằng các nguyên tử kim loại thường không giữ được các điện tử lớp ngoài cùng, khiến chúng thoát ra ngoài và trở thành các điện tử tự do, chuyển động hỗn loạn; còn bản thân nguyên tử trở thành các ion dương định vị tại các nút mạng…

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm về khả năng ứng dụng để giải quyết các bài toán thực tế, mô hình điện tử tự do này chứa đựng khá nhiều bất cập:…

Để xem chi tiết, xin mời nhấn vào link: Bản chất của dòng điện trong kim loại ở dạng pdf.file hay ở dạng trình chiếu ppt Trình chiếu bản chất dòng điện

(Giấy chứng nhận đăng ký Quyền tác giả số 378/2016/QTG)

Graviton trong CĐM là khái niệm chung để chỉ “lượng tử khối hấp dẫn” được hình thành từ dipole rơi (DR) và dipole quay (DQ) gồm hai hạt cơ bản không có tương tác hấp dẫn mà chỉ có tương tác điện là electron và positron. Các DQ sau này trở thành photon với các đặc tính kỹ thuật đã được xem xét tương đối kỹ. Trong khi đó, việc hình thành DR mới chỉ dừng lại ở mức độ tiên đoán mà chưa tìm ra được cơ chế khả dĩ để khẳng định nó, mặc dù sự tồn tại của nó thật sự quyết định tới việc hình thành nên tất cả các hạt sơ cấp trong thế giới hạ nguyên tử như proton, neutron v.v.. Và cũng qua đó mới có thể thật sự kết nối được tương tác điện với tương tác hạt nhân mạnh và yếu để hoàn tất việc thống nhất 4 tương tác có trong tự nhiên như đã được tiên đoán. Tuy nhiên, các yếu tố quyết định cho việc hình thành DR đã không được phát hiện ra trong một thời gian dài sau đó…

Để xem chi tiết, xin mời nhấn vào link sau: Sự hình thành graviton