You are currently browsing the monthly archive for Tháng Hai 2012.

(Giấy chứng nhận đăng ký Quyền tác giả số 3794/2012/QTG)

Cho đến nay, dù vật lý học được xem là đã tiến những bước dài trong việc tìm hiểu bản chất các lực cơ bản của tự nhiên nhằm tiến tới thống nhất chúng, nhưng bản chất của lực quán tính vẫn còn là một ẩn số. Trên cơ sở phân tích hiện tượng quán tính theo quan điểm “tồn tại phụ thuộc lẫn nhau” của Đạo Phật và của Chủ nghĩa Duy vật biện chứng có tính đến đặc tính véc tơ của động năng, tác giả đã chứng minh một cách rõ ràng sự tồn tại thực sự của lực quán tính chứ không phải là “ảo” như bấy lâu nay vẫn quan niệm. Về thực chất, bản chất của “lực quán tính” đã được khám phá: nó là kết quả “phản ứng” của cả vũ trụ với tác động lên vật đã gây ra gia tốc chuyển động cho nó. “Kẻ dấu mặt” này cuối cùng cũng đã lộ diện nhờ “khối lượng quán tính phụ thuộc” chứ không phải là theo “nguyên lý Mach” với cái gọi là “trường quán tính” mang tính nhân tạo, không có trong thực tế.

Đây là một bài bổ sung đặc biệt quan trọng cho sự phát triển tiếp các công trình trước đây của tác giả theo hướng “Con đường mới của vật lý học”, nhằm tiến tới bổ khuyết những thiếu sót trong phần trình bầy về các định luật cơ bản của động lực học

Xem toàn văn tại đây: BAN CHAT LUC QUAN TINH