You are currently browsing the monthly archive for Tháng Một 2008.

(Giấy chứng nhận đăng ký Quyền tác giả số 2935/2007/QTG)

Tương tác điện từ là một trong 4 tương tác cơ bản của vật lý hiện đại. Tuy nhiên, từ góc độ của Con đường mới (CĐM), chỉ có tương tác điện mới thật sự là cơ bản còn tất cả các tương tác còn lại, kể cả tương tác từ, cũng chỉ là các thể hiện khác nhau của nó mà thôi. Vì vậy, việc nghiên cứu tương tác điện về thực chất chính là tiền đề cho sự thống nhất các tương tác trong khuôn khổ CĐM: tương tác từ, tương tác hấp dẫn, tương tác hạt nhân mạnh và yếu chỉ là những biểu hiện khác nhau của chính tương tác điện của 2 hạt cơ bản là electron và positron. Chính sự giống nhau về hình thức giữa định luật Coulomb và định luật hấp dẫn Newton đã gợi ý cho việc viết định luật vạn vật hấp dẫn tổng quát cho cả 2 tương tác này và nhờ đó đi đến kết luận: hấp dẫn chỉ là “tương tác điện tàn dư” giữa 2 hạt cơ bản là electron và positron – sự kết hợp giữa 2 hạt này trong một điều kiện nhất định đã hình thành nên nên dipol-R còn gọi là “hấp dẫn tích” – phỏng theo cách gọi phần tử mang điện nhỏ nhất của tương tác điện là “điện tích”, bên cạnh đó, trong những điều kiện khác, sự kết hợp đó lại có thể hình thành nên dipol-Q tiền thân của photon – cấu trúc của photon đã được khám phá.

Để hiểu được chuyên mục này, người đọc nhất thiết phải nắm vững những vấn đề đã được trình bầy trong các chuyên mục trước bao gồm: “Khối lượng quán tính và ảnh hưởng của nó tới sự phát triển của vật lý học”, “Cơ sở của vật lý học hiện đại” và “Năng lượng của thực thể vật lý trong trường lực thế”.

Có thể tải toàn bộ nội dung ở dạng pdf.file bằng cách nhấn vào đây: Tương tác điện.