You are currently browsing the monthly archive for Tháng Tư 2014.

(Giấy chứng nhận đăng ký Quyền tác giả số 378/2016/QTG)

Chúng ta biết trong vật lý, không có cách gì để có thể đo đạc được trực tiếp kích thước của electron cũng như positron, vì nó quá nhỏ bé, nên người ta dựa vào việc tính toán từ năng lượng điện trường của electron theo lý thuyết trường (1) và năng lượng toàn phần của nó (2) theo thuyết tương đối hẹp của Einstein…

Với việc cân bằng (1) và (2), người ta nhận được bán kính của electron có giá trị ~2,8×10-15 m và thường được gọi là “bán kính cổ điển”…

Tuy nhiên, có một thực tế là công thức (1) chỉ là năng lượng điện trường trong toàn bộ không gian không chứa một điện tích nào khác, tính từ bề mặt hình cầu bán kính re của electron tới vô cùng, chứ bản thân nó không bao hàm nội năng của electron như trong công thức (2); trong khi đó, công thức (2) lại chỉ chứa nội năng và động năng chuyển động của electron trong một không gian tự do, không có một điện trường nào, tức là về nguyên tắc không thể chứa năng lượng điện trường của electron được và do đó, việc cân bằng (1) và (2) là hoàn toàn khập khiễng.

Để xem chi tiết, xin mời nhấn vào link sau: Bán kính của các hạt cơ bản

(Giấy chứng nhận đăng ký Quyền tác giả số 378/2016/QTG)

Từ khi xuất hiện thuyết tương đối hẹp (SR) tới nay, người ta thường nói tới khái niệm “không-thời gian” (space-time) thay cho khái niệm “không gian” (space) – là “nơi” mà chúng ta cùng cả vũ trụ đang tồn tại, tức là thay vì một không gian 3 chiều độc lập với thời gian (time) là một dạng “không gian” khác có tới 4 “chiều”, mà thời gian chỉ là một “chiều” trong đó. Điều này rất khó hình dung đối với một người bình thường và dường như trái với các “suy nghĩ lành mạnh”?

Nhưng không gian là gì? Thời gian là gì? Mà sao chúng lại có thể gắn kết được với nhau như vậy? Sự thể thế nào, tác giả sẽ thử cố gắng phân tích trong bài ngắn này.

Để xem chi tiết, xin hãy bấm vào link: Có hay không “không-thời gian”?

(Giấy chứng nhận đăng ký Quyền tác giả số 378/2016/QTG)

Như chúng ta đã biết khi vật chất tập trung với khối lượng hấp dẫn đủ lớn Mk trong một khoảng không gian bán kính Rkh sao cho động năng thoát cực đại của vật (tương ứng với vận tốc bằng vận tốc ánh sáng c) sẽ bị cân bằng bởi thế năng của vật tại bán kính đó.

Nhưng ở đây ta đang nói tới hố đen với thế năng tại bề mặt bằng động năng của vật với vận tốc thoát bằng c đối với tương tác điện chứ không phải tương tác hấp dẫn

Để xem chi tiết, xin hãy nhấn vào link: Phát hiện một loại hố đen mới