You are currently browsing the monthly archive for Tháng Ba 2016.

Hiện nay, theo thuyết tương đối hẹp, tốc độ trong chân không của ánh sáng được coi là một hằng số vũ trụ, không phụ thuộc vào tốc độ chuyển động của cả nguồn sáng lẫn thiết bị thu nhận…

Tốc độ ánh sáng trong chân không không phải là hằng số vũ trụ, trái lại, ngoài việc phụ thuộc vào độ chênh thế hấp dẫn vũ trụ trên tổng thể, nó còn phụ thuộc vào cường độ trường hấp dẫn cục bộ của thiên thể mà nó hiện diện tại đó. Khi rơi vào hố đen, tốc độ của ánh sáng giảm dần từ c xuống tới 0 tại chân trời sự kiện. Tốc độ ánh sáng đo được tại bề mặt Trái Đất nhỏ hơn tốc độ ánh sáng trong khoảng không gian liên sao và liên thiên hà ở mức tốc độ vũ trụ cấp II tương ứng.

Để xem chi tiết, xin hãy nhấn vào link: Toc do cua anh sang trong chan khong