(Giấy chứng nhận đăng ký Quyền tác giả số 378/2016/QTG)

Graviton trong CĐM là khái niệm chung để chỉ “lượng tử khối hấp dẫn” được hình thành từ dipole rơi (DR) và dipole quay (DQ) gồm hai hạt cơ bản không có tương tác hấp dẫn mà chỉ có tương tác điện là electron và positron. Các DQ sau này trở thành photon với các đặc tính kỹ thuật đã được xem xét tương đối kỹ. Trong khi đó, việc hình thành DR mới chỉ dừng lại ở mức độ tiên đoán mà chưa tìm ra được cơ chế khả dĩ để khẳng định nó, mặc dù sự tồn tại của nó thật sự quyết định tới việc hình thành nên tất cả các hạt sơ cấp trong thế giới hạ nguyên tử như proton, neutron v.v.. Và cũng qua đó mới có thể thật sự kết nối được tương tác điện với tương tác hạt nhân mạnh và yếu để hoàn tất việc thống nhất 4 tương tác có trong tự nhiên như đã được tiên đoán. Tuy nhiên, các yếu tố quyết định cho việc hình thành DR đã không được phát hiện ra trong một thời gian dài sau đó…

Để xem chi tiết, xin mời nhấn vào link sau: Sự hình thành graviton

Advertisements