You are currently browsing the monthly archive for Tháng Một 2012.

(Giấy chứng nhận đăng ký Quyền tác giả số 3794/2012/QTG)

Xét thấy những khái niệm cơ bản của vật lý học đã được tác giả đề cập đến trong bài “Cơ sở của Vật lý học hiện đại” ở blog này dường như quá ngắn gọn, khiến người đọc chưa hiểu được. Vì vậy, tác giả quyết định dịnh sang tiếng Việt nguyên bản tiểu luận bằng tiếng Nga mà tác giả đã thực hiện từ năm 1988. Nếu mọi người hiểu được các vấn đề mà bài này đề cập thì tự nhiên sẽ thấy tất cả những khái niệm chủ chốt mà các nhà vật lý hiện đại đang sử dụng đã sai lệch như thế nào với thực tại khách quan và, do đó, đã đẩy vật lý đến chỗ lầm đường, lạc lối – biến vật lý từ một khoa học nghiên cứu thế giới tự nhiên sống động thành một thứ “giả khoa học” siêu hình, thần bí… – là kết quả từ những hoang tưởng của các nhà toán học lỗi lạc trong suốt thế kỷ XX vừa qua.

Như được biết, tất cả các phạm trù xuất hiện và phát triển trên cơ sở thực tiễn xã hội như là những hình thức vạn năng của tư duy. Nhờ các phạm trù, triết học nghiên cứu và xác lập các tính chất chung, các mối liên hệ và tương quan giữa các sự vật, các quy luật phát triển tác động trong tự nhiên, trong cả xã hội, lẫn trong tư duy con người. “Vật chất”, “vận động”, “không gian” và “thời gian” hình thành như những phạm trù triết học cơ bản đầu tiên; chúng cũng giống như các phạm trù khác, không hề là các hiểu biết bị đông cứng. Cái đặc biệt năng động chính là nội dung của phạm trù, bởi vì nó là kết quả của nhận thức và thực tiễn tất cả lịch sử đã đi qua của loài người.

Hiện nay, nhiều nhà lý luận cố gắng lý giải những hiện tượng phức tạp nhất, xuất hiện trong khuôn khổ vũ trụ học hiện đại, có liên quan tới các vấn đề tính chất không gian-thời gian của vật chất. Những nỗ lực ấy từ quan điểm của phép biện chứng duy vật là không đạt và mang tính gượng ép thuần tuý.

Mục đích chính của tiểu luận này là cố gắng phân tích nội dung của các phạm trù triết học cơ bản trên cơ sở trình độ phát triển của khoa học và kỹ thuật trong thời gian gần đây nhất. Những nội dung của các phạm trù triết học cơ bản mà tác giả đề xuất một cách chuẩn xác hơn không chỉ giúp hiểu biết tốt hơn về thế giới xung quanh ta, mà còn tạo cơ sở cứu nguy cho vật lý học thế kỷ XXI khỏi sự sụp đổ, cụ thể là nhờ nó mà sau này đã hình thành nên “Con đường mới của vật lý học” này vậy.

Xem toàn văn tại đây:TIEU LUAN TRIET HOC – (bản tiếng việt), được dịch từ nguyên bản tiếng Nga tại đây: РЕФЕРАТ ФИЛОСОФИИ