You are currently browsing the monthly archive for Tháng Chín 2012.

(Giấy chứng nhận đăng ký Quyền tác giả số 3794/2012/QTG)

Trong bài: Năng lượng của thực thể vật lý trong trường lực thế, tác giả đã thực hiện được việc phân tích các trạng thái năng lượng của thực thể vật lý trong một số các trường hợp đặc trưng thường gặp trong vật lý. Tuy nhiên, vẫn còn tồn đọng một số vấn đề chưa giải quyết triệt để, cụ thể là:

– Có tồn tại một giá trị tốc độ chuyển động tới hạn chung Vk cho mọi vật thể khi chúng cùng đạt tới trạng thái nội năng cân bằng với ngoại năng hay không? Nếu có thì tốc độ tới hạn ấy có trùng với tốc độ ánh sáng trong chân không c hay không? Việc mặc nhiên thừa nhận Vk = c tuy không sai, nhưng chưa chặt chẽ

– Kết luận gì về “nguyên lý tương đối” khi xem xét tới trạng thái năng lượng của thực thể vật lý trong trường lực thế (HQC vật chất) chứ không phải là trong các HQC quán tính?

Trong bài này, tác giả sẽ cố gắng giải quyết nốt các tồn đọng này để “Con đường mới của vật lý học” ngày càng hoàn thiện hơn, làm cơ sở để xem xét tất cả các hiện tượng trong tự nhiên mà con người đã, đang và sẽ phải tiếp cận.

Để xem chi tiết, mời các bạn bấm vào đây: PHẦN BỔ SUNG_2

(Giấy chứng nhận đăng ký Quyền tác giả số 3794/2012/QTG)

Để hiểu rõ hơn về photon và các hiệu ứng liên quan đến nó theo quan điểm của CĐM, tác giả lập chuyên mục này với các bài viết được cập nhật dần theo thời gian. Xin quý vị hãy click vào các link dưới đây:

1- Bố cục năng lượng của photon (in Vietnamese); Energy disposition of photon (in English)

2- Năng lượng của photon trong trường hấp dẫn(in Vietnamese); Photon energy in gravitational interaction (in English)

3- Tần số của photon

4- Khối lượng của photon

5- Thí nghiệm bức xạ và hấp thụ photon

6- Photon chính là “vật chất tối”

7- Tốc độ ánh sáng trong chân không không phải là hằng số

8- Năng lượng của photon trong tương tác điện (chưa có bài)