You are currently browsing the monthly archive for Tháng Mười Một 2012.

(Giấy chứng nhận đăng ký Quyền tác giả số 3794/2012/QTG)

Toán học là một công cụ không thể thiếu đối với vật lý lý thuyết nhằm nghiên cứu các quy luật vận động của thực tại khách quan, nhưng bất quá nó cũng chỉ là mô hình chứ không thể thay thế được thực tại khách quan. Sự không phù hợp trong nhiều trường hợp cần phải được tính đến chứ không thể nhắm mắt làm ngơ. Trong bài, tác giả đã hệ thống hoá những bất cập do sử dụng đại số véc tơ làm mô hình trong cả tĩnh học, lẫn động học chất điểm của vật lý cổ điển dẫn đến những bất cập không chỉ trong cơ học kết cấu, mà trong cả động lực học chất điểm Newton.

Để xem chi tiết, xin mời quý vị bấm vào link: Những bất cập khi áp dụng đại số véc tơ vào vật lý