You are currently browsing the monthly archive for Tháng Mười Hai 2012.

(Giấy chứng nhận đăng ký Quyền tác giả số 378/2016/QTG)

Thời gian trong thuyết tương đối rộng (GR) chỉ là một continnum trừu tượng, thuần tuý toán học, nhưng bằng cách nào lại thay thế được cho “thời gian vật lý”, là cái do đồng hồ chỉ ra, là vấn đề chưa được giới vật lý quan tâm. Bằng sự phân tích nguyên tắc làm việc về phương diện kỹ thuật của các loại đồng hồ khác nhau và đối chiếu với hiệu ứng “thời gian chậm lại” mà GR tiên đoán, tác gỉa đã phát hiện ra sự trái ngược nhau do ảnh hưởng của hấp dẫn lên hai nhóm đồng hồ khác nhau, dẫn đến một kết luận có tính nguyên tắc về sự thống nhất giữa tương tác hấp dẫn với ba tương tác còn lại – là đề tài còn bỏ ngỏ của vật lý học hiện đại…
…và đấy chính là manh mối quan trọng, nếu như không nói là quyết định, mà tác giả muốn gửi gắm tới cộng đồng vật lý.

Để xem toàn văn, xin quý vị hãy nhấn vào link sau: Một phát hiện mới về ảnh hưởng của hấp dẫn lên đồng hồ