You are currently browsing the monthly archive for Tháng Chín 2007.

Giấy chứng nhận đăng ký Quyền tác giả số 137/2008/QTG)

Tháp nghiêng Pissa ở Ý

Tháp nghiêng Pisa ở Italia

Để giúp quý vị hình dung dễ dàng hơn tình trạng của “Tòa lâu đài Vật lý” được xây dựng từ hơn 350 năm qua theo quan điểm của “Con đường mới”, từ đó thấy được nguyên nhân phải đến với “Con đường mới của vật lý học”, tác giả mạo muội trình bầy bản phác họa “tòa lâu đài” này theo đó, “nền móng” của nó gồm: tư tưởng của Galileo về quán tính tự thân, HQC quán tính, nguyên lý tương đối cùng sự pha trộn với tư tưởng duy vật máy móc và duy tâm siêu hình. Trên cơ sở đó, “lâu đài vật lý” được đặt ở giữa có các “tầng” tương ứng với các lý thuyết của Newton, Maxwell, Einstein, cơ học lượng tử v.v..; các “cột chống” để “lâu đài” không bị “nghiêng” được bố trí ở bên phải và “tỳ” một cách tạm bợ lên chính “nền móng” vừa được nói ở trên; các “sợi cáp treo” để “giằng” cho “tòa tháp khỏi sụp đổ” được bố trí lệch về bên trái và kết nối với … THƯỢNG ĐẾ ở trên cùng – một kết cục tất yếu không thể tránh khỏi; đó dường như cũng chính là tòa tháp nghiêng Pisa, nơi Galileo làm thí nghiệm “rơi tự do” nổi tiếng!!! Tư tưởng của Đạo Phật cũng lẩn quất ở đâu đó (?) – được mô tả bởi một đám mây trôi dật dờ…

Để xem toàn văn, xin nhấn vào đây: Vì sao phải đến...