You are currently browsing the monthly archive for Tháng Sáu 2014.

(Giấy chứng nhận đăng ký Quyền tác giả số 378/2016/QTG)

Hiện tượng dịch chuyển đỏ của ánh sáng từ các thiên hà được Hubble phát hiện ra từ năm 1929 và ông đồng nhất nó với hiệu ứng Dopler do việc chạy ra xa của chúng. Từ đây, người ta được biết đến định luật Hubble: V = HR. Đây được coi là bằng chứng thực nghiệm thuyết phục nhất về một vũ trụ đang dãn nở, ủng hộ cho học thuyết Big Bang trong suốt hơn 80 năm qua.

Tuy nhiên, bằng một cách tiếp cận khác theo quan điểm của CĐM về sự ảnh hưởng của hấp dẫn vũ trụ lên photon trong quá trình lan truyền trên các khoảng cách lớn, tác giả đã tìm ra được công thức tính toán tổn thất năng lượng của nó phù hợp với các kết quả thực nghiệm một cách hoàn hảo. Từ đây cho thấy, không có sự chạy ra xa nào của các thiên hà cả và điều này thực sự đặt dấu chấm hết cho mô hình vũ trụ dãn nở và học thuyết Big Bang.

Để xem kết quả tính toán cuối cùng, xin hãy nhấn vào link: gravity red Shift, xem toàn văn tại link: Dich chuyen do do hap dan và bản sau hiệu đính mới nhất năm 2019 Dich chuyen do do hap dan. final