(Giấy chứng nhận đăng ký Quyền tác giả số 378/2016/QTG)

Kim loại là một dạng chất rắn và cũng giống như nhiều dạng chất rắn khác, nó có cấu trúc mạng tinh thể, ở đó, các nguyên tử chiếm vị trí là các nút mạng. Nhưng có một điểm được cho là khác biệt ở chỗ, từ trước tới nay, người ta vẫn cho rằng các nguyên tử kim loại thường không giữ được các điện tử lớp ngoài cùng, khiến chúng thoát ra ngoài và trở thành các điện tử tự do, chuyển động hỗn loạn; còn bản thân nguyên tử trở thành các ion dương định vị tại các nút mạng…

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm về khả năng ứng dụng để giải quyết các bài toán thực tế, mô hình điện tử tự do này chứa đựng khá nhiều bất cập:…

Để xem chi tiết, xin mời nhấn vào link: Bản chất của dòng điện trong kim loại ở dạng pdf.file hay ở dạng trình chiếu ppt Trình chiếu bản chất dòng điện

Advertisements