Các bài đăng trên blog được liệt kê chủ yếu theo trình tự thời gian, tuy nhiên đôi chỗ có sự xáo trộn để đảm bảo tính liên tục về nội dung hoặc được trình bày dưới dạng chuyên đề với các bài được bổ sung dần dần.

1- Phân tích các phạm trù triết học cơ bản – The analyse of fundamental category of philosophy (1988)
2- Bản chất của khối lượng quán tính và ảnh hưởng của nó tới vật lý học – Nature of Inertial Mass and Its Influence on Physics (2003)
3- Nguyên lý tác động tối thiểu và cơ học lượng tử – The least-action principle and quantum mechanics (2005)
4- Ảnh hưởng của sự phân bố rời rạc điện tích lên đặc tính điện trường của tụ điện phẳng – The action of charge discrete distribution on the electric field properties of a flat capacitor (2005)
5- Cơ sở của Vật lý học hiện đại – The Fundaments of Modern Physics (2007)
6- Năng lượng của thực thể vật lý trong trường lực thế – Energy of physical objects in the potential force field (2007)
7- Bổ sung cho bài: “Năng lượng của thực thể vật lý trong trường lực thế” (2008)
8- Bức thư ngỏ – The open letter (2007)
9- Vì sao phải đến với “Con đường mới của vật lý học”? – Why must come to “The New Way for Physics”? (2007)
10- Những nghịch lý và bất cập của Vật lý học – The Paradoxs and Inadequacy of Physics (2007)
11- Tương tác điện – The electric Interaction (2007)
12- Xuất bản sách “Con đường mới của Vật lý học” – The book “A New Way for Physics” was published (2008)
13- Xét lại định luật bảo toàn cơ năng của vật thể trong trường lực thế – Reviewing the mechanical energy conservation law of the physical objects in the force field (2008)
14- Bổ sung cho bài “Xét lại định luật bảo toàn cơ năng” (2009)
15- Thư ngỏ tới người yêu Vật lý! (2009)
16- Xem xét lại cơ sở thực nghiệm của Vật lý học – Reviewing the experimental basis of physics (2009)
17- Mấy ý kiến về việc áp dụng quy tắc hình bình hành lực trong tính toán kết cấu – A few ideas about the application of parallelogram rules in structural calculations (2010)
18- Cấu trúc của photon – The structure of photon (2010)
19- Bản chất lực quán tính – The origin of the inertial force (2010)
20- Phát hiện nguồn năng lượng mới, vô tận của tương lai – Discovery of new, endless energy source for future (2012)
21- Lượng tử khối lượng hấp dẫn – The gravitational mass quanta (2012)
22- Chuyên đề bàn về photon – The special subject for discussion about a photon (2012)
23- Chuyên đề dành cho người không chuyên – The special subjects for non-professionals (2012)
24- Giải Nobel vật lý 2012 và phép biện chứng duy vật – The Nobel Prize in physics 2012 and the materialistic-dialectical methodology (2012)
25- So sánh hai mô hình vũ trụ của VLHĐ và của CĐM – The compare of two universe models (2012)
26- Chấp nhận mô hình photon là dipole electron-positron có lợi ích gì? – What is the benefit when photon model is the electron-positron dipole was accepted? (2012)
27- Những bất cập khi áp dụng đại số véc tơ vào vật lý – The inadequates from application of vector algebra into physics (2012)
28- Một phát hiện mới về ảnh hưởng của hấp dẫn lên đồng hồ chỉ thời gian – A new discovery of the influence of gravity on clock (2012)
29- Phát hiện mới về bản chất vật chất tối – Discovery of nature of the dark matter (2012)
30- Trạng thái cơ năng của electron trong nguyên tử – Mechanical energy state of electron in atom (2012)
31- Giải pháp phóng tàu vũ trụ an toàn, tiết kiệm – The safe, economic solution of the spacecraft launch (2012)
32- So sánh những phương trình cơ bản của vật lý cổ điển và CĐM – Comparing the basic equations of classical physics and of “The New Way for Physics” (2012)
33- “Hiệu ứng con bướm” từ cách nhìn của CĐM – “Butterfly effect” from point of view of NWP
34- Big Bang và những bất cập của vũ trụ học hiện đại – Big Bang and inadequacies of modern cosmology (2012)
35- Phát hiện một loại hố đen kiểu mới – Discovering a new type of the black hole (2013)
36- Có hay không “không-thời gian”? – Do exist or not a “space-time”? (2013)
37- Bán kính của các hạt cơ bản – Radius of the fundamental particles (2013)
38- Sự hình thành graviton – The formation of a graviton (2013)
39- Bản chất thực của dòng điện trong kim loại – The nature of the electric current in metal (2013)
40- Một cách tiếp cận khác tới hiện tượng dịch chuyển đỏ của ánh sáng từ các thiên hà – One another approach to the redshift of light from far galaxies (2014)
41- Tốc độ ánh sáng hữu hạn do hấp dẫn – The speed of light is finite due to gravity (2014)
42- Tính đến lực Ampere trong tương tác giữa các điện tích trong photon – Ampere force in the interaction between the photon charges (2014)
43- Sự tiến hoá của hố đen và động lực học của vũ trụ vô cùng, vô tận – Black hole evolution and dynamics of endless, infinite cosmos (2015)
44- Thế năng của vật thể bên trong và bên ngoài Trái đất – Potential energy of a body inside and outside the Earth (2014)
45- Vì sao độ lệch hướng tia sáng tính theo cơ học Newton lại nhỏ hơn hai lần so với thực tế? – Why the light deflection is calculated by Newtonian mechanics smaller twice? (2014)
46- Một phát hiện mới về ảnh hưởng của hấp dẫn lên tương tác điện – A new discovery of the influence of gravity on electric interaction (2014)
47- Một phát hiện mới về bản chất hiện tượng siêu dẫn – A new discovery of the nature of superconductivity phenomenon (2015)
48- Lời nói đầu cho “Tuyển tập các công trình nghiên cứu giai đoạn 2012-2015” – Preface to the “Proceeding of the study works within period 2012-2015” (2015)
49- Thêm một bất cập nữa của mô hình vũ trụ giãn nở – An additional another inadequacy of the expanding universe model (2016)
50- Những cái “bẫy chết người” của vật lý học – The “deadly traps” in physics (2016)
51- Những ngộ nhận về thành tựu của vật lý lượng tử thế kỷ XX – The misconceptions about the quantum physics achievements of the XX century (2016)
52- Hạt cơ bản có thể chuyển động nhanh hơn ánh sáng trong chân không – Fundamental particles can travel faster than light in a vacuum (2016)
53- Những nghi vấn chung quanh sự kiện “Phát hiện sóng hấp dẫn” – The doubts surrounding the event “Detecting gravitational waves” (2016)
54- Tốc độ ánh sáng không phải là hằng số – The speed of light is not the constant (2016)
55- Sơ đồ lô-gíc các khái niệm cơ bản của vật lý học theo “Con đường mới” – Logic diagram of the basic concepts of physics according to “New Way for Physics” (2016)
56- Lạm bàn về định lý bất toàn – Abuse discuss about the incompleteness theorem (2016)
57- Ý tưởng chống ùn tắc giao thông tại Hà Nội (2017)
58- Xét lại khái niệm công của lực trường thế – Reviewing the concept of work of potential force field (2017)
59- Lại bàn về thời gian và định luật bảo toàn năng lượng – Talking again about time and the law of energy conservation (2018)
60- Làm rõ hơn về cái gọi là “định luật bảo toàn cơ năng” – Clarifying more about the so-called “conservation law of mechanical energy” (2019)
61- Động cơ hoạt động nhờ trọng lực có phải động cơ vĩnh cửu? – Is the engine operated by gravity a perpetual engine?(2019)
62- Thí nghiệm chứng minh ánh sáng không phải là sóng – The experiment proves that light is not a wave (2020)