You are currently browsing the category archive for the ‘Kỹ thuật’ category.

Giấy chứng nhận đăng ký Quyền tác giả số 137/2008/QTG)

Cuốn sách mới xuất bản của tôi

.

Có thể nhấn vào đây: 1- Tóm tắt nội dung; 2-Lời nói đầu;
3- Khái quát; 4- Chương I;

Advertisements
Advertisements