Có một thực tế, trong thuyết tương đối hẹp, người ta đã cố tình né tránh sự vi phạm định luật bảo toàn năng lượng được biết đến do tính đồng nhất của thời gian không còn nữa mà cố kiết thay bằng cái gọi là “bảo toàn 4-véc tơ năng-xung lượng”(!?) với “sự chuyển hóa khối lượng thành năng lượng” nhờ công thức E = mc2. Còn với thuyết tương đối rộng thì sao? Một mặt, để đối phó với sự phá vỡ định luật bảo toàn năng lượng, người ta ngụy biện rằng nguyên lý tương đương mà Einstein áp dụng chỉ đúng trong cục bộ địa phương chứ không phải trên toàn vũ trụ, nên sự phá vỡ nếu có chỉ là trong cục bộ đó thôi, mặt khác, lại vẫn cứ áp dụng phương trình trường trên tổng thể(!?), tức là nếu lý thuyết khớp với thực nghiệm thì bảo là nó đúng, còn khác với thực nghiệm thì lại bảo rằng thực nghiệm nằm ngoài phạm vi lý thuyết(!?).

Để xem chi tiết, xin hãy nhấn vào link: Lai ban ve thoi gian và dinh luat bao toan