Năm 1931, nhà toán học Kurt Gödel có một khám phá toán học được cho là mang tính bước ngoặt, gây ra những chấn động lớn tầm cỡ của thế kỷ XX – đó là định lý bất toàn (không toàn vẹn). Vậy bước ngoặt ấy là gì? Vì sao lại gây ra những chấn động lớn đến như thế?…

Tóm lại, đây là định lý về lĩnh vực số học nên việc áp dụng sang các lĩnh vực khác, đặc biệt là thế giới tự nhiên và xã hội, sẽ mắc phải rất nhiều sai lầm và ngộ nhận; từ một định lý số học của các khái niệm trừu tượng, người ta đã mở rộng cho từ các lý thuyết vật lý tới cả các đối tượng vật chất của vũ trụ, đồng nhất chúng với số học nói riêng và toán học nói chung – căn bệnh ấu trĩ của giới vật lý thế kỷ XX.

Để xem chi tiết, xin hãy nhấn vào link Định lý bất toàn

Advertisements