Khác với vật lý hiện đại, “Con đường mới của vật lý học” (CĐM) tuân thủ một hệ thống khái niệm cơ bản nhất quán, thống nhất theo một trình tự lô-gíc. Để giúp người đọc dễ dàng theo dõi, tác giả phác thảo sơ đồ lô-gíc mở rộng hơn so với sơ đồ trước đây, có tính đến những phát hiện mới nhất, gần đây.

Để xem chi tiết, xin hãy nhấn vào link: So do logic cac khai niem vat ly co ban

Advertisements