Ta mới biết được rằng tốc độ chuyển động của các vật thể bị giới hạn bởi việc cân bằng giữa nội năng và ngoại năng trong trường hấp dẫn và nó chính là tốc độ ánh sáng trong chân không c. Vượt quá tốc độ này, vật thể sẽ tự động bị tan rã thành các hạt cơ bản là electron và positron. Nhưng còn chính bản thân các hạt cơ bản đó thì sao? Chúng không những không có tương tác hấp dẫn mà còn không có cả cấu trúc nội tại nữa thì cái gì có thể giới hạn chuyển động của nó?

Để xem chi tiết, xin hãy nhấn vào link: Hat co ban co kha nang chuyen dong nhanh hon anh sang

Advertisements