Thế kỷ XX đánh dấu những bước tiến lớn của loài người về khoa học-công nghệ trong đó phải kể đến là kỹ thuật vô tuyến điện (1900), vật liệu siêu dẫn (1911), điều khiển học (1940), kỹ thuật bán dẫn (1947), kỹ thuật lazer (1957), máy tính điện tử bán dẫn (1957), công nghệ thông tin (1958)… Các nhà vật lý ngộ nhận rằng chúng là thành quả của vật lý lượng tử và hiện nay, chiếm tới 30% GDP của một quốc gia phát triển, tức là dường như vật lý lượng tử đã đem lại những hiệu quả kinh tế xứng đáng với những đầu tư của xã hội trong suốt hơn một thế kỷ qua cho nó. Đó là còn chưa kể đến những hứa hẹn suốt gần 40 năm qua của các nhà vật lý lượng tử về công nghệ viễn tải lượng tử, máy tính lượng tử, v.v.. đầy tiềm năng với những tính năng mà dẫu có trong mơ cũng vị tất đã dám nghĩ tới!

Để lật tẩy sự dối trá này, tác giả sẽ điểm lại những thời khắc quan trọng của cái gọi là “vật lý lượng tử” và đối chiếu với các thời điểm ứng dụng cùng nội dung tương ứng trong khoa học-công nghệ vừa liệt kê ở trên.
….

Để xem chi tiết, xin hãy nhấn vào link: Nhưng ngo nhan ve thanh tuu cua vat ly luong tu

Advertisements