(Giấy chứng nhận đăng ký Quyền tác giả số 378/2016/QTG)

(Báo cáo đăng trong Kỷ yếu Hội nghị Vật lý Vật liệu toàn quốc SPMS 2015, Tp. Hồ Chí Minh)

Xuất phát từ việc xem xét lại bản chất của dòng điện trong kim loại nói riêng và trong chất rắn nói chung, tác giả đã tìm ra được bản chất thực của dòng điện – ở đây không phải là dòng các điện tử tự do, mà chỉ là dòng của các điện tử dẫn nối tiếp từ nguyên tử này sang nguyên tử khác khi có tác động của điện trường ngoài. Kết hợp với quan niệm mới về chuyển động theo quán tính là dạng chuyển động không tiêu tốn năng lượng, tương tự như chuyển động của vệ tinh trên quỹ đạo tròn xung quanh Trái đất, của các hành tinh xung quanh ngôi sao, tác giả đã khám phá ra bản chất của hiện tượng siêu dẫn với mọi thang nhiệt độ. Từ đây, bí ẩn của hiện tượng siêu dẫn nhiệt độ cao cũng được lộ diện, mở ra khả năng chế tạo vật liệu siêu dẫn nhiệt độ phòng.

Để xem chi tiết toàn văn, xin hãy nhấn vào link Mot phat hien moi ve ban chat sieu dan và bài rút gọn đăng trong kỷ yếu Hội nghị Vật lý SPMS-2015 vào link: Báo cáo tại Hội nghị

Advertisements