You are currently browsing the daily archive for 18/09/2015.

(Giấy chứng nhận đăng ký Quyền tác giả số 378/2016/QTG)

Ý nghĩ tia sáng bị lệch do hấp dẫn có từ thời Newton khi ông coi ánh sáng là hạt có khối lượng và sau này Johann Georg von Soldner (1804) tính ra được góc lệch này. Có thể thấy, việc sử dụng cơ học Newton để giải bài toán này là không phù hợp vì photon không hề thay đổi tốc độ dưới tác động của lực hấp dẫn, tức là nó không hề bị gia tốc, cho dù nó vẫn có khối lượng.

Để xem chi tiết, xin hãy nhấn vào link Su lech huong cua hat photon qua nguon hap dan manhxem bài sau hiệu đính

Advertisements
Advertisements