(Giấy chứng nhận đăng ký Quyền tác giả số 378/2016/QTG)

Khi coi hai vật là các điểm chất đứng yên hoặc rơi tự do lên nhau, lực tương tác giữa chúng chỉ có một hướng xác định nên ngoại năng cơ và ngoại năng tổng đều chỉ có cùng chung một giá trị. Tuy nhiên, khi một trong hai vật không thể coi là điểm chất, ví dụ như Trái Đất với vật thể A trên bề mặt nó, lực tương tác giữa vật thể A với các phần tử cấu thành nên Trái Đất sẽ không theo cùng một hướng, dẫn đến một thực tế là cơ năng của nó chỉ là véc tơ tổng hợp của tất cả véc tơ cơ năng tương ứng với mỗi tương tác thành phần. Giá trị của véc tơ này sẽ nhỏ hơn tổng của modul của các véc tơ thành phần đó (là ngoại năng tổng của nó).

Để xem chi tiết, xin hãy nhấn vào link The nang hap dan cua vat the

Advertisements