(Giấy chứng nhận đăng ký Quyền tác giả số 378/2016/QTG)

Chúng ta biết trong vật lý, không có cách gì để có thể đo đạc được trực tiếp kích thước của electron cũng như positron, vì nó quá nhỏ bé, nên người ta dựa vào việc tính toán từ năng lượng điện trường của electron theo lý thuyết trường (1) và năng lượng toàn phần của nó (2) theo thuyết tương đối hẹp của Einstein…

Với việc cân bằng (1) và (2), người ta nhận được bán kính của electron có giá trị ~2,8×10-15 m và thường được gọi là “bán kính cổ điển”…

Tuy nhiên, có một thực tế là công thức (1) chỉ là năng lượng điện trường trong toàn bộ không gian không chứa một điện tích nào khác, tính từ bề mặt hình cầu bán kính re của electron tới vô cùng, chứ bản thân nó không bao hàm nội năng của electron như trong công thức (2); trong khi đó, công thức (2) lại chỉ chứa nội năng và động năng chuyển động của electron trong một không gian tự do, không có một điện trường nào, tức là về nguyên tắc không thể chứa năng lượng điện trường của electron được và do đó, việc cân bằng (1) và (2) là hoàn toàn khập khiễng.

Để xem chi tiết, xin mời nhấn vào link sau: Bán kính của các hạt cơ bản

Advertisements