(Giấy chứng nhận đăng ký Quyền tác giả số 378/2016/QTG)

Từ khi xuất hiện thuyết tương đối hẹp (SR) tới nay, người ta thường nói tới khái niệm “không-thời gian” (space-time) thay cho khái niệm “không gian” (space) – là “nơi” mà chúng ta cùng cả vũ trụ đang tồn tại, tức là thay vì một không gian 3 chiều độc lập với thời gian (time) là một dạng “không gian” khác có tới 4 “chiều”, mà thời gian chỉ là một “chiều” trong đó. Điều này rất khó hình dung đối với một người bình thường và dường như trái với các “suy nghĩ lành mạnh”?

Nhưng không gian là gì? Thời gian là gì? Mà sao chúng lại có thể gắn kết được với nhau như vậy? Sự thể thế nào, tác giả sẽ thử cố gắng phân tích trong bài ngắn này.

Để xem chi tiết, xin hãy bấm vào link: Có hay không “không-thời gian”?

Advertisements