(Giấy chứng nhận đăng ký Quyền tác giả số 378/2016/QTG)

Như chúng ta đã biết khi vật chất tập trung với khối lượng hấp dẫn đủ lớn Mk trong một khoảng không gian bán kính Rkh sao cho động năng thoát cực đại của vật (tương ứng với vận tốc bằng vận tốc ánh sáng c) sẽ bị cân bằng bởi thế năng của vật tại bán kính đó.

Nhưng ở đây ta đang nói tới hố đen với thế năng tại bề mặt bằng động năng của vật với vận tốc thoát bằng c đối với tương tác điện chứ không phải tương tác hấp dẫn

Để xem chi tiết, xin hãy nhấn vào link: Phát hiện một loại hố đen mới

Advertisements