(Giấy chứng nhận đăng ký Quyền tác giả số 378/2016/QTG)

Để giúp bạn đọc hình dung một cách cụ thể hơn những sửa đổi mà CĐM đã thực hiện đối với vật lý học cổ điển, dưới đây, tác giả tạm thời liệt kê những phương trình cơ bản có thể sử dụng trong tính toán thực tiễn. Đây cũng chính là những bước đi đầu tiên trên “Con đường mới của vật lý học”.

Để xem chi tiết, xin nhấn vào link sau: Nhung phuong trinh co ban

Advertisements