(Giấy chứng nhận đăng ký Quyền tác giả số 378/2016/QTG)

Để khởi đầu cho việc nghiên cứu tương tác của nguyên tử với photon theo định hướng của CĐM, sao cho phù hợp với cả thực nghiệm, lẫn lô-gíc khoa học nhằm loại bỏ những quan niệm siêu hình của cơ học lượng tử, tác giả viết bài cụ thể hoá trạng thái năng lượng của electron trong nguyên tử và qua đó thấy rõ tính thống nhất giữa thế giới vi mô và vĩ mô.

Để xem toàn văn, xin quý vị hãy nhấn vào link sau: Trạng thái năng lượng nguyên tử

Advertisements