(Giấy chứng nhận đăng ký Quyền tác giả số 3794/2012/QTG)

Mục đích cuối cùng của vật lý lý thuyết là tìm ra được mô hình vũ trụ trong đó chúng ta đang sống, qua đó mô tả được các dạng vật chất từ những thành phần cơ bản nhất (hạt cơ bản) cho tới những cấu trúc vật chất lớn nhất như thiên hà, phản ánh được bản chất vật lý của mọi quá trình vận động từ vi mô đến vĩ mô, các quy luật chung nhất của những vận động đó…

Đơn giản hơn, chính xác hơn, gần với thực tế hơn: phù hợp với tất cả các “chứng cứ” thực nghiệm được biết cho tới nay và không mắc phải các nghịch lý kinh điển của VLHĐ – như thế đã đủ để “bỏ phiếu” bầu chọn cho CĐM chưa?

Để xem toàn văn, xin mời quý vị nhấn vào link sau: So sánh hai mô hình vũ trụ của VLHĐ và của CĐM

Advertisements