(Giấy chứng nhận đăng ký Quyền tác giả số 3794/2012/QTG)

Do gần đây có rất nhiều người không chuyên về vật lý, nhưng lại yêu thích môn khoa học này, muốn tìm hiểu về CĐM, nên tác giả lập chuyên mục này hy vọng sẽ giúp ích được một chút gì đó.

Xin mời quý vị hãy nhấn vào các link sau:

– Chuyên đề 1: Thí nghiệm rơi tự do và khe Young, cần một cuộc “cách mạng” cho vật lý học? Tại sao nói vật lý hiện đại lâm vào tình trạng khủng hoảng?

XÉT LẠI THÍ NGHIỆM RƠI TỰ DO

XÉT LẠI THÍ NGHIỆM KHE YOUNG

– Chuyên đề 2: Chân lý và nhận thức chân lý

– Chuyên đề 3: Sự tồn tại phụ thuộc lẫn nhau trong vật lý

– Chuyên đề 4: Thảm họa số âm trong vật lý

– Chuyên đề 5: Quan hệ giữa nội năng và ngoại năng

– Chuyên đề 6: Trả lại vật lý cho vật lý

– Chuyên đề 7: Có hay không “không-thời gian?”

– Chuyên đề 8: Nguồn năng lượng sạch, vô tận trong tầm tay

– Chuyên đề 9: Những cái “bẫy chết người” trong vật lý học