(Giấy chứng nhận đăng ký Quyền tác giả số 3794/2012/QTG)

Để hiểu rõ hơn về photon và các hiệu ứng liên quan đến nó theo quan điểm của CĐM, tác giả lập chuyên mục này với các bài viết được cập nhật dần theo thời gian. Xin quý vị hãy click vào các link dưới đây:

1- Bố cục năng lượng của photon (in Vietnamese); Energy disposition of photon (in English)

2- Năng lượng của photon trong trường hấp dẫn(in Vietnamese); Photon energy in gravitational interaction (in English)

3- Tần số của photon

4- Khối lượng của photon

5- Thí nghiệm bức xạ và hấp thụ photon

6- Photon chính là “vật chất tối”

7- Tốc độ ánh sáng trong chân không không phải là hằng số

8- Năng lượng của photon trong tương tác điện (chưa có bài)

Advertisements