(Giấy chứng nhận đăng ký Quyền tác giả số 3794/2012/QTG)

Hầu như mọi vật đều đều có khối lượng hấp dẫn, ngoại trừ electron và positron, nhưng liệu khối lượng hấp dẫn này có bị lượng tử hóa giống như điện tích của điện trường không? Cũng tức là có tồn tại “lượng tử khối lượng hấp dẫn” không? Ở đây ta không đề cập tới hạt graviton mà vật lý hiện đại coi là hạt mang tương tác hấp dẫn, mà là một hạt có khối lượng nhỏ nhất để rồi từ đó cấu tạo nên các hạt khác có khối lượng hấp dẫn bằng bội lần những hạt “lượng tử” ấy. Nếu có những hạt “lượng tử hấp dẫn” này thì cái được gọi là “hạt của Chúa” – hạt Higg, sẽ tự động bị loại bỏ, không còn lý do để tồn tại…

Xem toàn văn tại đây: Luong tu khoi luong hap dan

Advertisements