(Giấy chứng nhận đăng ký Quyền tác giả số 3794/2012/QTG)

Báo cáo tại Hội nghị Quang học & Quang phổ toàn quốc lần thứ 6, Hà Nội, 8 – 12 tháng 11 năm 2010, in trong “Kỷ yếu hội nghi”.

Cho đến nay, photon được coi là một hạt cơ bản có kích thước – bằng bước sóng của nó, tức là có thể rất lớn: tới hàng trăm, hàng ngàn km (?), nhưng cấu trúc của nó lại chưa bao giờ được bàn đến? Như thế phải chăng là sự thiếu lành mạnh?

Xem toàn văn tại đây: – Bản tiếng Việt: Cau truc Photon BC HNVL Đính chính khối lượng của photon – Translation in English: Structure of photon

Advertisements