(Giấy chứng nhận đăng ký Quyền tác giả số 3794/2012/QTG)

Qua một thời gian trao đổi trên forum có thể thấy còn một số quan niệm thiếu lành mạnh xung quanh khái niệm “thế năng” vẫn còn đang phổ biến trong cộng đồng vật lý, cản trở việc tiếp cận một cách đúng đắn tới bản chất của vấn đề đã được trình bày tại bài Xét lại định luật bảo toàn cơ năng của vật thể trong trường lực thế”. Tác giả viết bài bổ sung này với hy vọng sẽ góp phần “tháo gỡ” những vướng mắc cuối cùng này.

Xin hãy nhấn vào đây: PHAN BO SUNG

Advertisements