Kính chào tất cả các quý vị yêu thích vật lý!

Nếu quý vị nhìn kỹ bức tranh ngay ở ngay đầu trang này thì sẽ thấy rằng nền của dòng chữ tiêu đề “Con đường mới của Vật lý học” không biết thuộc về đâu – bầu trời và mặt đất dường như trộn vào nhau làm một! Nói một cách thô thiển, điều đó có nghĩa rằng “Con đường mới của vật lý học” dựa trên quan điểm: Về bản chất, thế giới là thống nhất. Còn ở xa hơn là sa mạc lơ thơ vài cây cỏ, dưới bầu trời đầy mây trắng vần vũ như muốn nói lên rằng: “Nơi mà quý vị sẽ đến theo con đường này là một vùng đất chưa từng được khai phá…– Nơi ấy sẽ cần nhiều công sức của quý vị đấy! Tông màu chủ đạo của bức tranh là sáng và tối như ngụ ý hai mặt đối lập của một thể thống nhất. Nói một cách ngắn gọn, tựu trung lại bởi một câu sau:

“Không có gì khác hơn ngoài vật chất vận động. Vật chất vận động không có cách gì khác hơn là nhờ đấu tranh và thống nhất giữa các mặt đối lập theo phương thức lưọng đổi-chất đổi và phủ định của phủ định”.

Ts Vũ Huy Toàn

Advertisements