(Giấy chứng nhận đăng ký Quyền tác giả số 1251/2007/QTG)

Năng lượng của mọi vật thể và mọi quá trình vật lý hiện được mô tả bởi phương trình nổi tiếng E = mc² của Einstein. Tuy nhiên, cơ sở để rút ra phương trình này phải là các hệ quy chiếu (HQC) quán tính mà trên thực tế, nhất là đối với thế giới vi mô – nơi duy nhất có thể kiểm chứng tính đúng đắn của phương trình đó, thì lại hoàn toàn không thể có những HQC như vậy. Xuất phát từ những quan niệm mới của vật lý học hiện đại đã được tác giả trình bầy gần đây, tác giả đã tiến hành tính toán lại phương trình năng lượng của các thực thể vật lý trong các HQC phi quán tính, cụ thể là trong trường lực thế với thế năng U(R) và đã rút ra được phương trình tổng quát W = mc² + 2U. Bên cạnh đó, đã xác lập được tác dụng tối thiểu của trường hấp dẫn nhằm tính đến ảnh hưởng của các thiên thể với nhau từ góc độ năng lượng.

Các bạn có thể đọc bản toàn văn ở dạng file .PDF khi bấm vào link sau: Năng lượng của thực thể vật lý trong trường lực thế

Advertisements