(Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số 899/2007/QTG)

Hiện tượng quán tính mà đại lượng đặc trưng cho nó là khối lượng quán tính là một trong những hiện tượng tự nhiên được biết đến sớm nhất nhưng bản chất của nó cho đến nay vẫn là một điều bí ẩn lớn đối với khoa học. Trên cơ sở phân tích các khuynh hướng nhận thức khái niệm khối lượng quán tính từ trước tới nay, tác giả đã tìm một cách tiếp cận khác tới bản chất của hiện tượng này đó là thời gian hữu hạn của mọi quá trình trao đổi năng lượng. Trong cơ học, tính hữu hạn của thời gian trao đổi năng lượng chính là nguyên nhân dẫn đến chuyển động của vật thể với gia tốc hữu hạn. Đã chứng minh được tỷ số giữa lực trường thế với gia tốc chuyển động của vật thể trong trường lực thế đó là một đại lượng không đổi đối với mỗi vật thể, không phụ thuộc vào chuyển động của nó; đó chính là khối lượng quán tính mà bấy lâu nay ẩn dấu không chịu lộ diện. Nhờ đó, cũng chính xác hoá được định luật rơi tự do và nguyên lý tương đương vốn cũng là một điều bí ẩn bấy lâu nay. Ngoài ra, đã phát triển được định luật 2 tổng quát của động lực học cho mọi hệ quy chiếu chứ không phải chỉ cho HQC quán tính.

Các bạn có thể đọc toàn văn dạng file .PDF khi bấm vào link sau: Bản chất của khối lượng quán tính.

Advertisements